Wij zijn een samenwerkingsverband tussen 5 praktijken in de regio Haaren/ Den Bosch. Hierin bevinden zich 2 fysiotherapiepraktijken, 2 ergotherapiepraktijken en 1 psychologiepraktijk. Wij geloven in een snelle start van ondersteuning van werknemers om ontstane situatie en patronen te doorbreken.
   
  Bovendien staan we voor een heldere doelstelling (functieherstel en werkhervatting) en afgebakende trajecten. De professionals kijken in de eerste plaats naar de mogelijkheden van werknemers en niet enkel naar de beperkingen. Daarbij gaan we uit van een multidisciplinaire benadering. Beweging in werk gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van de individuele werknemer ten aanzien van zijn/haar herstel.
  Hieronder een overzicht van de deelnemende praktijken:
     
  ergotherapie:    www.praktijkdezandloper.nl
    www.ergodenbosch.nl
     
  psychologie: www.praktijkpit.nl
     
  fysiotherapie: www.fysiom.nl
    www.buynstersfysio.nl